Terminy:
Cały rok
 
Czas trwania:
4 spotkania na ścianie + wykład
 
 Ilość osób:
4-6
 
W cenie:
Kurs, sprzęt wspinaczkowy, wydanie certyfikatu po ukończeniu kursu.
 
Warunki uczestnictwa;
-brak przeciwwskazani zdrowotnych

-zgoda prawnego opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich)

 
Program kursu:
Wykład:
-sprzęt wspinaczkowy i podstawowe zagadnienia związane ze wspinaniem
-zagrożenia związane z uprawianiem wspinaczki na ściance
-zasady bezpieczeństwa
Praktyka:
 -zakładanie uprzęży i przywiązanie się liną za pomocą węzła „ósemka”
-wspinaczka na wędkę (asekuracja, prawidłowa pozycja asekurującego, opuszczanie partnera)
-wspinaczka z dołem (wpinanie ekspresów, prowadzenie liny, prawidłowa asekuracja, pozycja asekurującego, wyłapywanie odpadnięć)
-blokowanie przyrządu węzłem flagowym
-podstawy techniki wspinaczkowej (wykorzystanie stopni i chwytów, pozycja frontalna i boczna)
 
Warunki zaliczenia:
Samodzielne pokonywanie łatwych dróg na ściance wspinaczkowej z asekuracją na wędkę i z dołem.
 
Po ukończeniu:
Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wspinaczki ściankowej zgodne z programem kursu uprawniające do korzystania ze ścianek bez ograniczeń na terenie całej Polski.
 
Cena (kliknij tutaj)