Termin:
Kwiecień- Październik
 
Czas trwania:
4 dni (2 weekendy lub 4 dni z rzędu)
 
Ilość osób:
2-4
 
W cenie:
Kurs, sprzęt wspinaczkowy, ubezpieczenie NNW, wydanie certyfikatu po ukończeniu kursu.
 
Warunki uczestnictwa;
-brak przeciwwskazani zdrowotnych

-zgoda prawnego opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich)

 
Program kursu:
 -omówienie sprzętu używanego podczas wspinaczki z własną asekuracją
-dobór i prawidłowe przenoszenie sprzętu wspinaczkowego
-teoria asekuracji
-osadzanie punktów asekuracyjnych (osadzanie, właściwe rozmieszczenie i łączenie punktów asekuracyjnych)
-prawidłowe prowadzenie liny
-wykorzystanie punktów naturalnych
-budowa stanowisk do asekuracji i zjazdów
-zjazd w wysokim przyrządzie
-asekuracja za pomocą kubka lub płytki oraz półwyblinki
-podstawy autoratownictwa (podchodzenie na linie, uwalnianie się od ciężaru partnera na stanowisku, rozwiązywanie sytuacji awaryjnych podczas zjazdu),
-podstawy techniki wspinaczkowej
-nauka węzłów używanych podczas wspinaczki z własną asekuracją.
-podstawy pierwszej pomocy (istnieje możliwość odbycia jednodniowego kursu pierwszej pomocy z naciskiem na sytuacje występujące podczas wspinaczki)
 
Warunki zaliczenia:
-opanowanie zagadnień zawartych w programie kursu
-samodzielne prowadzenie łatwych dróg z własną asekuracją
 
Po ukończeniu:

Kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wspinaczki z własną asekuracją, zgodnego z programem kursu.

Cena  (kliknij tutaj)