Terminy:
Cały rok
 
Czas trwania:
zazwyczaj 2 spotkania na ścianie (ok.5-6h)
 
Ilość osób:
4-6
 
W cenie:
Kurs, sprzęt wspinaczkowy, wydanie certyfikatu po ukończeniu kursu.
 
Warunki uczestnictwa;
-brak przeciwwskazani zdrowotnych

-zgoda prawnego opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich)

 
Program kursu:
-omówienie sprzętu i podstawowych zagadnień
-nauka asekuracji, prawidłowa postawa
-przygotowanie liny do wspinaczki
-wpinanie ekspresów
-prawidłowe prowadzenie liny
-wyłapywanie odpadnięć
-zwijanie liny
 
Warunki zaliczenia:
-nabycie umiejętności samodzielnego asekurowania z dolną asekuracją
-sprawne prowadzenie łatwych dróg na ściance
 
Po ukończeniu:
Kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wspinaczki dolną asekuracją, zgodnego z programem kursu.
 
Cena (kliknij tutaj)